top of page

Marjolein Bultynck

Klinisch Psycholoog
Cognitief gedragstherapeut io.

Klinisch psycholoog en cognitief gedragstherapeut io

Ik werk vanuit het cognitief gedragstherapeutisch kader. Deze wetenschappelijk onderbouwde therapievorm gaat ervan uit dat psychische klachten ontstaan en in stand worden gehouden door gedachten en gedrag. Inde therapie krijg je inzicht in de wisselwerking tussen je denken, voelen en je gedrag. We gaan kijken hoe je klachten zijn ontstaan, wat de klachten in stand houdt en hoe we kunnen werken richting verandering. We stellen samen behandeldoelen op. Je leert vaardigheden waarmee je tussen de sessies door aan de slag kan. Je krijgt gaandeweg meer inzicht in je klachten en je gaat experimenteren met handvaten die je op weg helpen richting je therapeutische doelen.

Je kan bij mij terecht voor: verslaving en middelenafhankelijkheid, angst, paniek, fobie, dwang, piekeren, faalangst, perfectionisme, stress, spanning, uitputting, burn-out, depressie, trauma, rouw, laag zelfbeeld, gebrek aan assertiviteit, levensvragen, psychosomatische klachten, chronische pijn, CVS, fibromyalgie en slaapproblemen.

Doelgroep: (jong)volwassenen

0485 48 49 08

Marjolein Bultynck
bottom of page